Życzymy wszystkim,
którzy czytają ten wpis,
by poczuli się dziś
wybrani i umiłowani przez Boga,
i tymi, którzy „z Jego pełności… otrzymali – łaskę po łasce”… (J 1,1-18)
Niech staną się posłańcami Boga, niech ich życie będzie świadectwem wiary, świadectwem Miłości dla wszystkich,
którzy są dziś waszymi przyjaciółmi i staną się nimi w Nowym Roku 2021.
Siostry Miłosierdzia Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej