Rodzina Wincentyńska liczy ponad dwa miliony członków na całym świecie, w tym około sześciu tysięcy w Polsce. Nazwa jest prawie powszechnie przyjęta wśród osób, które tworzą tę szczególną Rodzinę. Jest jednak niezrozumiała dla tych, którzy nie zetknęli się jeszcze z postacią św. Wincentego a Paulo, Księżmi Misjonarzami, Siostrami Miłosierdzia lub świeckimi, związanymi z działalnością społeczno-charytatywną i formacyjną w duchu tego Świętego.