Stowarzyszenie Miłosierdzia (AIC)

AIC

Pierwsze Bractwo Miłosierdzia, którego kontynuacją jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia, zostało założone przez św. Wincentego we Francji w 1617 r. Jako proboszcz parafii w Chatillon les Dombes spotkał się z przerażającym ubóstwem materialnym i duchowym. Dla zaradzenia temu nieszczęściu zorganizował grupę kobiet, które odwiedzały i wspomagały ubogich chorych, a następnie zakładał podobne bractwa w parafiach, w których prowadził misje. W krótkim czasie powstała cała sieć bractw nie tylko we Francji, ale i poza jej granicami. Obecną formę prawną Stowarzyszenie uzyskało w 1971 r. Program Stowarzyszenia można wyrazić słowami: „Działać wspólnie dla zwalczania ubóstwa”. Realizując ten cel, AIC współdziała z różnymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, a także z organizacjami międzynarodowymi w skali światowej.


Więcej:
Assembly in Châtillon
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo