Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli popularnie Święto Trzech Króli to szczególny dzień pomocy Misjom i modlitwy za Misjonarzy i Misjonarki. Jedną z form wspierania działalności misyjnej jest organizowanie Zbiórek Misyjnych. Rokrocznie w Chełmnie w Centrum Miłosierdzia pw. św. Ludwiki działającym przy Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie odbywa się taka akcja.
W tym roku, z powodu wprowadzonych ograniczeń i konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, zbiórka została rozciągnięta w czasie i trwała od dnia 3 do 6 stycznia. Wcześniej Siostry informując na stronie internetowej oraz rozdając ulotki informacyjne w kościołach chełmińskich, zapraszały do zaangażowania się w pomoc Misjom poprzez nabycie cegiełek. Codziennie w godz. od 10.00 do 16.00 przybywali chętni do nabycia cegiełki, za którą zawsze kryła się miła niespodzianka.
Serdecznie dziękujemy organizatorom Zbiórki Misyjnej, jak i tym którzy przyczynili się do przygotowania fantów, ale przede wszystkim dziękujemy wszystkim, którzy przez udział w tej zbiórce misyjnej przyczynili się do wsparcia placówek misyjnych prowadzonych przez Siostry Miłosierdzia na całym świecie. Kolejny raz doświadczyłyśmy wrażliwości serc darczyńców – to pokazało, iż wielu ludziom nie jest obojętny los tych, którzy żyją w odległych krajach, często w skrajnie trudnych warunkach.