Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia liczy na całym świecie ponad 12 tys. członkiń. Jest obecne na wszystkich kontynentach. Siostry służą w 96 krajach świata. Do Polski przybyły już ponad 370 lat temu. Zaprosiła je królowa Polski, Maria Gonzaga, Francuzka, żona króla Jana Kazimierza, która należała do Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia w Paryżu. Ona osobiście znała ks. Wincentego a Paulo, który na jej prośbę wysłał Siostry do Warszawy w 1652 r.

Aktualnie w Polsce jest ponad 600 szarytek w trzech prowincjach – warszawskiej, krakowskiej i chełmińsko-poznańskiej. Ta ostatnia rozciąga się od Bałtyku, przez Pomorze, Warmię i Wielkopolskę aż do Śląska.

W naszym kraju Zgromadzenie realizuje swój charyzmat poprzez: służbę chorym w szpitalach, opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i osobami dorosłymi w domach opieki, odwiedzanie Ubogich w ich domach, wychowywanie dzieci w placówkach wychowawczych, przedszkolach, katechizację, prowadzenie stołówek, świetlic środowiskowych, okien życia oraz animowanie grup Wincentyńskich, prowadzenie rekolekcji i dni skupienia. Siostry angażują się w życie wspólnoty parafialnej, by wspólnie tworzyć lokalny Kościół.

Siostry Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej służą Ubogim w diecezji gdańskiej, pelplińskiej, toruńskiej, bydgoskiej, gnieźnieńskiej, poznańskiej, katowickiej, kaliskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. W naszej Prowincji mamy 28 domów, w tym dwa w Kazachstanie (więcej o misji w Kazachstanie tutaj), po jednym w Rosji, Uzbekistanie i na Ukrainie. Siostry podejmują także posługę misyjną w innych krajach świata – na Dominikanie i Rwandzie.

Jesteśmy wezwane, by być w Kościele apostołkami miłosierdzia. Swoje oddanie Bogu przeżywamy nie w stanie zakonnym, ale w stanie miłości w sercu Kościoła.