Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia liczy na całym świecie ponad 15 tys. członkiń. Jest obecne na wszystkich kontynentach. Siostry służą w 94 krajach świata. Do Polski przybyły już ponad 350 lat temu. Zaprosiła je królowa Polski, Maria Gonzaga, Francuzka, żona króla Jana Kazimierza, która należała do Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia w Paryżu. Ona osobiście znała ks. Wincentego a Paulo, który na jej prośbę wysłał Siostry do Warszawy w 1652 r.

Aktualnie w Polsce jest ponad 900 szarytek w trzech prowincjach – warszawskiej, krakowskiej i chełmińsko-poznańskiej. Ta ostatnia rozciąga się od Bałtyku, przez Pomorze, Warmię i Wielkopolskę aż do Śląska.

W naszym kraju Zgromadzenie realizuje swój charyzmat poprzez: służbę chorym w szpitalach, opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i osobami dorosłymi w domach opieki i schroniskach, odwiedzanie Ubogich w ich domach, wychowywanie dzieci w domach dziecka, przedszkolach i ośrodkach szkolno-wychowawczych, katechizację, prowadzenie stołówek, świetlic środowiskowych i burs dla młodzieży, prowadzenie grup Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Siostry angażują się również w duszpasterstwo więzienne. Siostry Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej służą Ubogim w diecezji gdańskiej, pelplińskiej, toruńskiej, gnieźnieńskiej, poznańskiej i katowickiej. W naszej Prowincji mamy 29 domów, w tym trzy w Kazachstanie (więcej o misji w Kazachstanie tutaj), po jednym w Rosji i na Ukrainie. Siostry podejmują także posługę misyjną w innych krajach świata – na Dominikanie, w Grecji i Rwandzie.

Jesteśmy wezwane, by być w Kościele apostołkami miłosierdzia. Swoje oddanie Bogu przeżywamy nie w stanie zakonnym, ale w stanie miłości w sercu Kościoła.