Mamy cztery etapy formacji.

Pierwszy etap to okres Postulatu

Pierwszy etap to okres Postulatu

Jest to czas, kiedy kandydatka przygląda się życiu Zgromadzenia, poznaje jego historię, charyzmat, zdobywa formację ludzką i duchową, bierze czynny udział w dziełach apostolskich, poprzez które stara się utwierdzić w swoim powołaniu. Okres postulatu trwa co najmniej 12 miesięcy. Obecnie formacja w postulacie odbywa się w Domu Prowincjalnym w Chełmnie.

Drugi etap to okres Seminarium (nowicjatu)

Drugi etap to okres Seminarium (nowicjatu)

Od tego czasu postulantka zmienia swój strój, zakładając habit i biały welonik. W Seminarium Siostra Miłosierdzia pogłębia swoje życie teologiczne, zapoczątkowuje praktykę rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Poznaje Konstytucje i Statuty Zgromadzenia. Przyswaja sobie duchowość Założycieli. W tym czasie odbywa tzw. staże apostolskie, biorąc czynny udział w dziełach prowadzonych przez Zgromadzenie. Formacja ta przygotowuje ją do służenia Chrystusowi w osobie Ubogich. Seminarium trwa ok. 2 lat i odbywa się w Domu Prowincjalnym w Chełmnie.

Trzeci etap

Trzeci etap

Po zakończeniu Seminarium młode Siostry przygotowują się do złożenia ślubów: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz służenia Ubogim. Śluby święte składają po raz pierwszy między 5 a 7 rokiem powołania. W tym czasie przebywają we wspólnotach lokalnych, gdzie łączą pracę apostolską z modlitwą i życiem braterskim.

Czwarty etap

Czwarty etap

Po ślubach świętych Siostry rozpoczynają tzw. formację ciągłą, podczas której starają się lepiej zrozumieć swoje powołanie. Pełne oddania i miłości dla Boga angażują się w służbę ubogim, pamiętając jednocześnie o uzupełnianiu swojej własnej formacji doktrynalnej, apostolskiej i wincentyńskiej. Często w tym okresie uzupełniają także swoją wiedzę ogólną i zawodową.