W 2015 roku na zaproszenie ks. bpa Józefa Wertha Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia prowincji chełmińsko-poznańskiej podjęło służbę w placówce misyjnej, w Rosji, na Syberii, w miejscowości Sławgorod (Kraj Ałtajski). Już w lipcu trzy Siostry stanęły gotowe do służby na syberyjskiej ziemi. Dnia 24 września został erygowany dom pod wezwaniem NMP od Cudownego Medalika.

Ziemia, która przyjęła wielu zesłańców. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską. Niektórzy umierali z głodu, inni z powodu ciężkiej pracy lub mrozów. Teren misji zamieszkują zesłańcy różnych narodowości (w większości pochodzenia niemieckiego) i różnego wyznania. Rdzenne ludy Syberii stanowią ok. 6% populacji. Mroźna, śnieżna zima i krótkie, gorące lato powodują, że życie nie jest tu łatwe. Ludzie niosą w sobie trudną bolesną historię. Żyją w złych warunkach egzystencjalnych, biedzie materialnej i moralnej.

Posługujemy Ubogim w Sławgorodzie i trzech innych parafiach oraz w jedenastu punktach duszpasterskich, oddalonych od siebie od 15 do 320 km. Odwiedzamy chorym w ich domach, niosąc im pomoc materialną i duchową. Jesteśmy z nimi, by ich wysłuchać, niosąc nadzieję i pomóc im przygotować się na przyjęcie Jezusa w sakramentach świętych. Prowadzimy dwie świetlice, gdzie dzieci otrzymują pomoc w nauce, rozwijają swoje zainteresowania i odkrywają talenty, a przede wszystkim otrzymują wsparcie psychiczne oraz pełnowartościowy posiłek. Świetlica to szansa na bezpieczeństwo i rozwój dla wielu z nich. Przygotowujemy dzieci, młodzież i dorosłych do sakramentów świętych. Posługa dzieciom i młodzieży pozwoliła mam dotrzeć do rodzin, którym niesiemy nadzieję na lepsze jutro i staramy się pokazać im, że z Panem łatwiej jest iść przez życie. Ubodzy, bezdomni, uzależnieni często stają u naszych drzwi i zawsze otrzymują pomoc materialną oraz wsparcie duchowe. Jesteśmy tu, by słowem, czynem i modlitwa świadczyć o miłości Jezusa. Ufamy, że to On działa przez nas.

Jak mówił nasz Założyciel: „Nie wystarczy, że ja kocham Boga, jeśli mój bliźni go nie kocha”.