Wincentyńska Młodzież Maryjna (JMV)

JMV

Początki Stowarzyszenia łączą się z objawieniami z 1830 r. Matka Boża, przekazując św. Katarzynie Laboure misję wybicia i rozpowszechniania Cudownego Medalika, wyraziła życzenie, by powstało także Stowarzyszenie Dzieci Maryi Niepokalanej. Obydwa te zadania miał wykonać ks. Aladel, spowiednik św. Katarzyny, kapłan Zgromadzenia Misji. Pierwsze Stowarzyszenie powstało w 1838 r. w Beaune, we Francji. W Paryżu pierwsza grupa Stowarzyszenia została założona u św. Ludwika w 1845 r. Miejsce to stało się domem macierzystym dla całego Stowarzyszenia, które zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX w 1847 r. Ks. Aladel czuwał nad formacją tych dzieci, które wstępowały w jego szeregi i poświęcały się Maryi. Wydał on książeczkę zwaną „Manualikiem Dzieci Maryi”, która zawierała statut i regulamin Stowarzyszenia. Ruch ten obejmuje dziś na świecie dzieci i młodzież od najmłodszych klas szkoły podstawowej, aż do młodzieży studiującej, a nawet w niektórych krajach osoby dorosłe. Ruch jest oparty na duchowości maryjnej i na bliskości z ubogimi oraz na solidnej formacji. Zarząd Międzynarodowy Stowarzyszenia ma swoją siedzibę w Madrycie.


Więcej:
Secretariado JMV
Wincentyńska Młodzież Maryjna