Jak co roku w ostatnich dniach kończącego się roku Siostry do 15 lat powołania uczestniczyły w dniach skupienia – czasie formacji, by umocnić ducha powołania. W tym roku, z powodu pandemii, odbyło się ono online. Wprawdzie nie zastąpi to realnej obecności drugiego człowieka, to na razie jest to jedyna możliwa forma spotkania, wymiany doświadczeń. Dzięki formie online mogłyśmy połączyć się z naszymi Siostrami w Uzbekistanie oraz na Ukrainie. Tematem skupienia było „Czytelne życie szarytki” a prowadził nas przez nie Ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej. Przyglądałyśmy się różnym postaciom biblijnym i odkrywałyśmy czytelność ich postaw, ukazującą ich wiarę Boga.

By nasze życie było czytelne musimy wierzyć w to, co przeczytamy, nauczać tego, w co wierzymy i pełnić to, czego nauczamy (por. obrzęd święceń prezbiteratu). Odbiciem wierności powołaniu, pełnienia tego, do czego wzywa Pan w swoich Ubogich, jest nasze zaangażowanie i otwieranie na najnowsze potrzeby, i wołania potrzebujących. Pan uczynił i dla nas wielkie rzeczy, dzięki Jego natchnieniom możemy być przekazicielkami Jego łask. Radość z wybrania, ukochania przez Boga towarzyszyła całemu naszemu spotkaniu i modlitwie.

Okazało się, że jest możliwa także rekreacja online, co przyniosło nam wiele radości. Chcemy być osobami naprawdę szczęśliwymi i głosić razem z Ubogimi, że moc Boża jest wszechpotężna, jest niezwyciężona.