Świeccy Misjonarze Wincentyńscy (MISEVI)

MISEVI

Wszytko zaczęło się w 1984 r., kiedy to grupa członków JMV z Hiszpanii, ożywiona duchem misyjnym, poświęciła swój wakacyjny czas na wyjazd na misje Ad Gentes. Od 1987 r. niektórzy z nich kontynuowali swoje zaangażowanie poprzez kilkuletni pobyt w krajach misyjnych, ponawiając tę decyzję co dwa lata i posługując w różnych dziełach duszpasterskich w ramach Rodziny Wincentyńskiej. Nastąpił czas konsultacji i dialogu, z którego wyłoniła się myśl powołania do życia Stowarzyszenia, które zapewniłoby wsparcie i koordynację pracy świeckich misjonarzy, stanowiąc jednocześnie zaplecze duchowe i materialne. Stowarzyszenie zostało uznane przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego jako Świeccy Misjonarze Wincentyńscy. Tekst Międzynarodowych Statutów został zatwierdzony 7 kwietnia 1999 r.


Więcej:
Misioneros Seglares Vicencianos