W czwartek 25 stycznia 2018 roku zakończył się obchodzony przez Rodzinę Wincentyńską Jubileusz 400-lecia istnienia charyzmatu św. Wincentego a Paulo.

Z tej racji, w tym dniu i w Chełmnie, w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej, odbyło się uroczyste zakończenie Jubileuszowego Roku.

Podczas porannej Eucharystii, której przewodniczył Ks. Dyrektor Jacek Wachowiak wspólnie dziękowaliśmy za łaskę powołania do Rodziny Wincentyńskiej oraz za wszelkie łaski, jakich udzielił nam Bóg podczas trwania Jubileuszu.

Natomiast wieczorem, w czasie Nabożeństwa Eucharystycznego miała miejsce podniosła celebracja, będąca zwieńczeniem przeżywanego w Prowincji Jubileuszowego Roku. Na wspólnym dziękczynieniu zebrali się przedstawiciele różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej działających w Chełmnie i w Świeciu: Księża Misjonarze, Siostry Miłosierdzia, Konferencja św. Wincentego a Paulo, Wolontariat Wincentyński oraz Siostry z obu Wspólnot w Bydgoszczy. Celebracja rozpoczęła się śpiewem Litanii do Świętych i Błogosławionych Rodziny Wincentyńskiej, w trakcie której procesyjnie były wniesione relikwie wymienianych w modlitwie świętych. Relikwie wniosła młodzież Wolontariatu z Chełmna i Świecia ubrana w stroje przypominające postać danego świętego czy błogosławionego, którego relikwie niesiono.Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu i po krótkim wprowadzeniu celebransa, przedstawiciele kilkunastu grup, które wcześniej zapoznawały się z życiem i służbą, losowo wybranego świętego lub błogosławionego z Rodziny Wincentyńskiej, podchodzili, by w modlitwie wyrazić Panu Bogu wdzięczność za życie i posługę danego świętego, a następnie przy relikwiach złożyć różę. W tym czasie, postać owego świętego czy błogosławionego widniała na ekranie. Modlitwy były przeplatane pieśniami wielbiącymi Pana.

Zwieńczeniem celebracji był taniec uwielbienia w wykonaniu Sióstr Seminarzystek i Młodych Sióstr, po którym nastąpiło wspólne odmówienie Modlitwy Jubileuszowej i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze modlitwy, śpiew i taniec, jako wyraz naszego dziękczynienia za łaskę Jubileuszu i spraw, byśmy wpatrując się w przykład życia Patronów naszej Wincentyńskiej Rodziny, naśladowali Ich w naszej codzienności oraz z niegasnącym zapałem szukali Ubogich i służyli im z wielką ofiarnością.