W niedzielę, dnia 21 stycznia br., w ramach świętowanego w Rodzinie Wincentyńskiej Jubileuszu 400-lecia charyzmatu służby ubogim, w Bazylice pw. Świętego Krzyża w Warszawie, zaśpiewał chór Sióstr Miłosierdzia Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej prowadzony przez S. Zdzisławę Walder.

Podczas Mszy św. o godz. 9.00, transmitowanej z Bazyliki przez I program Polskiego Radia, Siostry – pięknym śpiewem i gorącą modlitwą – dziękowały Panu Bogu za cztery wieki trwania wincentyńskiego charyzmatu w Kościele, zanosząc jednocześnie prośbę o nowe powołania, aby Zgromadzenie mogło służyć wszystkim ubogim i cierpiącym.