Podczas trwającego Konwentu, miało miejsce ważne wydarzenie dla wszystkich Sióstr Miłosierdzia – 8 listopada została wybrana Matka Generalna, Siostra FRANÇOISE PETIT. Przełożona Generalna jest następczynią św. Ludwiki de Marillac i kontynuuje misję czuwania nad Zgromadzeniem obecnym w 95 krajach na całym świecie, by wiernie realizowało charyzmat wincentyński.

Dzięki mediom Siostry z każdego zakątka świata mogły uczestniczyć w tym wydarzeniu – wraz z Siostrami Domu Macierzystego czekałyśmy przed wejściem na salę obrad, by powitać nową Matkę Generalną. A potem mogłyśmy dzielić radość Sióstr tam obecnych włączając się w modlitwę i śpiew.

Trwamy w dziękczynieniu za naszą Matkę i prosimy Ducha Świętego, by dalej prowadził, w swojej mocy i sile, obrady Konwentu Generalnego.