W dniach od 22-24 października w gnieźnieńskim domu Sióstr odbyły się rekolekcje dla młodzieży. Wzięło w nich udział 28 młodych ludzi w większości należących do wspólnot Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Hasłem tegorocznych rekolekcji były słowa: „Czas to miłość”. Poprowadził je Ks. Jarosław Wesołowski, wikariusz parafii farnej w Gnieźnie.

Młodzież poprzez konferencje i czas refleksji mogła głębiej zastanowić nad tym czym jest prawdziwa miłość, jakie są jej etapy i jak ją przeżywać w wierności podjętej decyzji. Na podstawie Księgi Rut poznali cztery etapy miłości, które można odnieść zarówno do relacji z drugim człowiekiem jak i do relacji z Bogiem. Najważniejsze jest to, że aby pokochać trzeba najpierw usłyszeć a następnie spotkać – czyli poznać, później zakochać się i wyznać – czyli dokonać wyboru. Po niezwykle ciekawych i głębokich konferencjach, refleksjach i dzieleniu się uczestnicy mogli doświadczyć spotkania Pana podczas Adoracji i Sakramentu Pojednania. Z wielkim przeżyciem, wzruszeniem i radością wszyscy trwali na modlitwie wpatrując się w oblicze Tego, który najpiękniej uczy Miłości.

Był to piękny wspólny czas i mamy nadzieję, ze zaowocuje on w życiu każdego uczestnika rekolekcji.