W dniu 10 listopada 16 Młodych Sióstr naszej Prowincji wraz z S. Asystentką Anną Wojciechowską wyruszyły do Kalisza do Narodowego Sanktuarium św. Józefa.

Temat spotkania brzmiał: „Św. Józef wzorem wiernego wypełniania Woli Pana w codzienności osoby konsekrowanej”. Konferencję dla Sióstr wygłosił Ks. Prałat dr Andrzej Latoń pt. „Św. Józef – wzorem w codzienności”. W swoim słowie przybliżył nam na nowo 7 obliczy św. Józefa o których pisał papież Franciszek w Liście Apostolskim „Patris Corde”. Głównie rysem było ukazanie oblicza św. Józefa jako Ojca Umiłowanego, którego warto odkryć w naszym życiu.

Po konferencji miała miejsce Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu. Siostry po Komunii Świętej w uroczystym Akcie oddały się pod opiekę św. Józefa. Był to bardzo wzruszający moment, w którym Siostry zawierzały nie tylko siebie, ale wszystkie Wspólnoty, Prowincję oraz całe Zgromadzenie.

Był to piękny czas wspólnej modlitwy, umocnienia oraz radosnego spotkania.

Bogu niech będą dzięki!