Ślubuję Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo
oraz służenie Ubogim, prawdziwym Panom naszym.

30 maja 2019 roku, w dniu, w którym cała Rodzina Wincentyńska wspomina bł. Martę Wiecką – Siostrę Miłosierdzia, która z miłości do Jezusa oddała życie za bliźniego, w Domu Prowincjalnym w Chełmnie trzy Siostry: S. Monika F., S. Justyna L. i S. Justyna W. złożyły po raz pierwszy Śluby Święte.

Swoje całkowite oddanie się Bogu dla służenia Ubogim wyraziły podczas uroczystej Eucharystii o godz. 11.00, której  przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Dyrektor Jacek Wachowiak CM. W uroczystości uczestniczyli również, oprócz Rodziców i bliskich, także zaproszeni Księża Proboszczowie z rodzinnych parafii Sióstr.

Po Mszy św. Oblubieniczki i licznie przybyłe z całej Prowincji Siostry odśpiewały w Izbie Zgromadzenia dziękczynne Magnificat. O godz. 14.00 wszyscy zebrali się na sali, by złożyć Siostrom Oblubieniczkom życzenia, a Siostry przy współudziale Sióstr Seminarzystek i Postulantek przedstawiły inscenizację pt. „Błogosławiona S. Marta Wiecka całkowicie oddana Bogu”, zwieńczoną pięknym tańcem.

Na zakończenie Siostry Oblubieniczki wyraziły swoją wdzięczność Panu Bogu, Przełożonym i Rodzinom za wszystko, co otrzymały na drodze dotychczasowego życia, powołania i formacji w Zgromadzeniu.