74: Siostry
5: kontynentów
15: niezapomnianych dni
1: Duch i jedno serce

Czyli: Szarytki w Domu Macierzystym przy rue du Bac w Paryżu, zgromadzone na sesji odnowy duchowej i wincentyńskiej w dniach od 29 kwietnia do 13 maja 2019.

Radość wiary według św. Wincentego i według św. Ludwiki, modlitwa busolą naszego życia, dochować wierności, duszpasterstwo młodzieży, wincentyński styl towarzyszenia powołaniowego, nowoczesne środki komunikacji… – to tylko przykłady tematów, które były przedmiotem naszej refleksji podczas sesji. Tematy zawsze aktualne i ważne, by z niegasnącym zapałem podążać za Jezusem drogą, którą wytyczył nam św. Wincenty.

Codziennie modliłyśmy się w Kaplicy Objawień, czując nieustanną troskę Maryi o Zgromadzenie i Ubogich, którym ono służy. Jesteśmy przekonane, że wiele promieni na dłoniach Niepokalanej zajaśniało w tym czasie blaskiem łaski Bożej. Ona nieustannie pośredniczy w naszych prośbach, nie mamy wątpliwości.

Dziękujemy za te niezwykła duchową przygodę, za spotkanie z naszymi Założycielami, z ich duchem, w miejscu, gdzie narodziło się nasze Zgromadzenie.

„Niech będzie Bóg uwielbiony” – jak często słyszymy u św. Wincentego. Amen.

S. Milena i s. Paulina