Poniżej przedstawiamy projekt, który może być zrealizowany dzięki Waszej hojności. Realizowany jest on przez francuską organizację Project Rozalie Rendu. W oryginale można go znaleźć na stronie: www.projets-rosalie.com
Kontekst:
Smotrycz to mała ukraińska wioska na zachodzie kraju (obwód Chmielnicki) licząca ok. 2000 mieszkańców, zamieszkiwana przez Ukraińców i Polaków.

W 2014 roku Rosja zajęła Krym, od tego czasu nieustannie trwa wojna na terenie kraju. W tym stanie konfliktu, kryzysu ekonomicznego, bezrobocia i inflacji wielu ludzi znajduje się w niepewnej sytuacji, a przestępczość stale rośnie. Jedna trzecia ludności żyje poniżej granicy ubóstwa.
Pomimo, że w samym Smotryczu nie ma otwartej wojny to i tak mieszkańcy odczuwają lęk panujący w całym kraju. Część ludzi żyje w skrajnej biedzie. Większość ludności wioski to ludzie starsi. Młodsi mężczyźni zaciągnęli się do wojska lub wyjechali do Polski w celu znalezienia lepszej pracy.
Kobiety często samotnie wychowują dzieci. Oprócz tego podejmują nisko płatną prace i uprawiają przydomowe ogródki, by zapewnić wyżywienie rodzinie. Emeryci ze swoich niewielkich emerytur wspomagają finansowo swoje dzieci i wnuki.

Od maja 2017 roku Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska na zaproszenie Ojców Pasjonistów oraz za aprobatą biskupa miejsca posłało do Smotrycza 3 Siostry.
Siostry opiekują się starszymi i chorymi w Domu Miłosierdzia oraz prowadzą świetlicę dla dzieci. Oprócz tego służą pomocą duszpasterską, medyczną i materialną odwiedzając potrzebujących w ich domach.

Projekt:
Siostry codziennie przyjmują dzieci na świetlicy, wspierając je w procesie edukacyjnym. Zauważyły, że ci młodzi ludzie nie mają dostępu do technologii.
Celem projektu jest wyposażenie sali w 6 komputerów. Pozwoliłoby to dzieciom na naukę obsługi komputera a poprzez programy edukacyjne mogłyby zdobywać wiedzę i uczyć się innego języka. W efekcie mogłyby osiągać lesze oceny w szkole. Dzieci choć na chwilę mogłyby się wyrwać z ich trudnej codzienności. Ten dostęp do technologii owocowałby również w przyszłości, służąc zrównaniu szans edukacyjnych z ich rówieśnikami z miast.

Teraz od Waszej hojności zależy zakup tych 6 komputerów.

Siostry, w związku z tym, że są instytucją kościelną, nie mogą otrzymywać żadnych dotacji od państwa ukraińskiego. Ojciec Piotr, posługujący w Smotryczu, organizuje zbiórki darowizn i to właśnie dzięki niemu są już krzesła i stoły do świetlicy.

Rodzice, sąsiedzi i lokalny informatyk pomagają w przygotowaniu pomieszczenia: malowanie, podłączeniu instalacji oraz późniejsze podłączenie komputerów wraz z oprogramowaniem.

Siostry pomogą dzieciom i młodzieży zapoznać się z obsługą komputerów. Wolontariusze z Polski, którzy co jakiś czas przyjeżdżają do Smotrycza również będą prowadzili zajęcia z dziećmi.

Cel projektu:
Stworzenie tej sali komputerowej umożliwi młodym ludziom naukę obsługi komputera i podstawowych programów. Będzie to też dla nich pomoc w odrabianiu zadań domowych, źródło pogłębiania wiedzy szczególnie w zakresie znajomości języka obcego oraz zdobycia umiejętności posługiwania się komputerem, co jest niezbędne w obecnych czasach.

Beneficjenci:
Z sali komputerowej będzie mogło skorzystać trzydzieści dzieci mających problemy w nauce, w większości pochodzących z biednych rodzin, żyjących w niepewnej sytuacji związanej z wojną w kraju). Wzrost umiejętności obsługi komputera będzie owocował lepszymi ocenami w szkole a w przyszłości możliwością znalezienia pracy.

Wpłaty:
Bezpośrednio przez stronę Projectu Rozalie Rendu kliknij tutaj. W razie problemów podajemy instrukcję wpłat kliknij tutaj
W razie problemów z przelewem można wpłacać na konto:
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska
PKO BP SA Oddział 1 w Chełmnie
Ul. Dworcowa 10, 86-200 Chełmno
Nr konta 97 1020 5040 0000 6702 0023 3106
W tytule wpisać: Projekt Rozalie Rendu