Siedem kobiet zostało członkiniami Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. To pierwszy taki przypadek w historii. Papież Franciszek w poniedziałek powołał 23 nowych członków Kongregacji. Po raz pierwszy w skład tego gremium weszły – obok kardynałów, biskupów i męskich wyższych przełożonych zakonnych – także żeńskie wyższe przełożone zakonne i jedna szefowa instytutu świeckiego. Ich kadencja potrwa pięć lat.

Od 15 lat siostra zakonna jest jednym z dwojga podsekretarzy tej Kongregacji. W latach 2004-11 była to s. Enrica Rosanna z Włoch, a następnie do 2018 r. jej rodaczka s. Nicoletta Vittoria Spezzati. Obecnie funkcję tę sprawuje s. Carmen Ros Nortes z Hiszpanii. Nowe członkinie to s. Kathleen Appler ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (szarytek), s. Yvonne Reungoat ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (czyli salezjanek), s. Françoise Massy ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, s. Luigia Coccia z Sóstr Misjonarek Kombonianek, s. Simona Brambilla z Misjonarek Pocieszenia i s. M. Rita Calvo Sanz ze Zgromadzenia Sióstr Towarzyszek Maryi. Świecką członkinią jest Olga Krizova, przełożona Świeckiego Instytutu im. ks. Bosco.

Papież coraz większą wagę przywiązuje do obecności kobiet w strukturach władzy Stolicy Apostolskiej. W 2014 r. po raz pierwszy kobieta – s. Irma Luzia Premoli, przełożona generalna misjonarek kombonianek – została członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Większa rola kobiet w pracach kurii rzymskiej jest jednym z tematów dyskusji Rady Kardynałów przygotowującej reformę tej instytucji.

Dotychczasowe regulacje prawne, czyli konstytucja Pastor bonus z 1988 roku, głoszą, że członkami Kurii Rzymskiej mogą być kardynałowie i biskupi, choć w zależności od specyficznej funkcji, mogą być również powoływani księża oraz pozostali wierni.

Prócz pań w skład Kongregacji wejdą m.in. kardynałowie Angelo De Donatis – wikariusz generalny Rzymu, Kevin Farrell – prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Luis Ladaria Ferrer – prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz Ricardo Blazquez Perez z Valladolid.

Źródło: www.deon.pl