„Miłość Chrystusa przynagla nas.”
(2 Kor 5,14)

Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywane Świętem Trzech Króli, to dzień, w którym w sposób wyjątkowy, pamiętamy o misjonarzach, misjonarkach i wolontariuszach podejmujących posługę w krajach misyjnych. Przede wszystkim otaczamy ich modlitwą.

Inną formą wsparcia Misji jest składanie ofiar – zarówno duchowych, jak i materialnych. Z tej racji, jak co roku, w naszym Domu Prowincjalnym odbyła się Zbiórka Misyjna. Na sali Domu św. Ludwiki, o godz. 14.00, oficjalnego otwarcia Zbiórki – poprzez przecięcie wstęgi – dokonali: Ks. Dyrektor Jacek Wachowiak, S. Wizytatorka Małgorzata Pranga i S. Gertruda Bukowska, która przez blisko 40 lat służyła ubogim na dalekiej Dominikanie. Następnie zebrani, tj. Siostry, Mieszkańcy DPS, personel świecki, Siostry ze Świecia z grupą podopiecznych, mieszkańcy Chełmna i okolic, wspólnie odmówili modlitwę w intencji Misji. Każda ofiarowana na cel Misji „cegiełka” kryła za sobą wygraną – fanty, gromadzone przez cały ostatni rok.

Klimat tego misyjny spotkania podkreślony został zarówno przez obecność Trzech Króli, kolorowy wystrój sali, jak i przez charakterystyczne dla danego kontynentu, czy kraju stroje, w jakie ubrane były Siostry i Postulantki, obsługujące poszczególne stanowiska z fantami.
Zbiórka cieszyła się dużym powodzeniem. Zebrane ofiary zostały przeznaczone na wsparcie zagranicznych placówek misyjnych, w których służą Siostry Miłosierdzia.