„Wyjdźcie ze swoich ograniczeń i udajcie się na peryferie, a znajdziecie tam Jezusa. Jest On bowiem obecny w życiu brata, który cierpi i jest odrzucony.” (Papież Franciszek)
Wobec nowego wołania Kościoła i zgodnie z naszym wincentyńskim charyzmatem, by służyć najbardziej ubogim i potrzebującym nasza Prowincja Chełmińsko-Poznańska Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przyjęła zaproszenie do współpracy w rejonie operacji antyterrorystycznej (ATO).
Pomoc tę, organizuje rzymskokatolicka organizacja pod nazwą: Chrześcijańska Służba Ratunkowa, skupiająca wolontariuszy, którzy niosą pomoc naszym braciom i siostrom cierpiącym z powodu wojny na Ukrainie
w okolicach Donbasu.
Chociaż misja jest trudna, nawet z narażeniem życia, mimo to, kilkadziesiąt Sióstr, wyraziło gotowość udania się na te tereny, by służyć najbiedniejszym, pozbawionym dosłownie wszystkiego.
Po załatwieniu niezbędnych formalności, w pierwszych dniach tego roku, dwie pierwsze Siostry z naszej Prowincji udały się na 6-cio tygodniową wolontariacką posługę na Ukrainę. Kolejne przygotowują się do wyjazdu.
Siostrom wyjeżdżającym z charytatywną i ewangelizacyjną posługą na tereny objęte konfliktem zbrojnym na Ukrainie, codziennie towarzyszy modlitwa Sióstr całej Prowincji.