Mocno zwiążmy się różańcem.”
(św. Jan Paweł II)

            Wobec współczesnego zamętu w świecie, niepokoju i zagrożenia wojną, wobec deprawacji i rozchwiania wartości, wobec wszelkich wołań świata, Kościoła, naszej Ojczyzny, a zwłaszcza wobec braku poszanowania dla ludzkiego życia oraz z powodu nędzy i cierpienia ludzi zepchniętych na margines, Siostry naszej Prowincji zobowiązały się przez 365 dni roku 2019, jedna po drugiej, w wyznaczonym dniu odmówić cztery części Różańca.

            Do tej nieustannej modlitwy, Siostry włączyły wszystkich chętnych, zwłaszcza członków Rodziny Wincentyńskiej, swoje rodziny, krewnych, bliskich i znajomy, aby wszystkie sprawy, które składają się na nasze życie osobiste, religijne, społeczne
 i polityczne wprowadzić w rozważanie Tajemnic Różańca.

            I tak, począwszy od 1 stycznia, płynie, przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, gorąca modlitwa o Boże błogosławieństwo dla nas i dla całego świata; modlitwa o zachowanie naszej Ojczyzny, Kościoła i całej ludzkości od zagłady.