Dzień Trzeci – 20 listopada: Maryja rozdaje Boże łaski

Maryja stoi na kuli ziemskiej. Z pierścieni na Jej palcach wychodzą promienie światła.
„W doczesnych zmaganiach z przeciwnościami Maryja wspomaga powierzoną Jej opiece ludzkość, zlewając na nią wysłużone przez Syna łaski. Promienie światła nie wychodzą bezpośrednio z rąk Maryi, lecz z pierścieni na Jej palcach, które symbolizują skarbiec łask wysłużonych przez Chrystusa. Misja rozdawnictwa Bożych łask wiąże się ściśle z tematem zwycięstwa nad złem. Zwycięstwo to, polegające na wiernym trwaniu przy Bogu, czyli na nieuleganiu wpływom szatana, dokonuje się dzięki Jego łasce.”

Promienie Niepokalanej

Źródło: ks. Waldemar Rakocy, „Święta Katarzyna Labouré i Cudowny Medalik”, Częstochowa 2010, s.102

MODLITWA: Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, o Maryjo bez grzechu poczęta. Pełni najżywszej ufności w Twoje potężne i skuteczne orędownictwo, które okazujesz przez Cudowny Medalik, pokornie błagamy, my ukochane dzieci Twoje, uproś nam u Boga łaski i dobrodziejstwa, o które prosimy w tej nowennie, o ile to jest zbawienne dla nas i dla tych, za których się modlimy. (Chwila skupienia, powierz Niepokalanej swoje intencje).
O Pani od Cudownego Medalika, Tyś raczyła się ukazać św. Katarzynie Labouré jako pośredniczka między Bogiem i ludźmi, błagam Cię racz mnie wysłuchać. W Twe ręce macierzyńskie składam wszystkie moje intencje, moje potrzeby duchowe i doczesne. Przedstaw je Synowi Twojemu wraz z prośbą, którą Ci szczególnie polecam… Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał, jeśli to zgadza się z wolą Bożą i jest ku pożytkowi mej duszy. Po wzniesieniu swych błagalnych rąk do Boga, racz o Panno można, spuścić je na mnie i otoczyć mnie promieniami swych łask, aby ich jasnością i ciepłem pobudzone serce moje zerwało więzy ziemskich przywiązań, oczyściło się i naśladowało Cię z radością aż do chwili spotkania się z Tobą w niebie. Amen.