Dzień drugi– 19 listopada: Maryja miażdżąca głowę węża

„Maryja miażdży głowę węża. Postać Maryi mocno nawiązuje do Pisma Świętego i do występujących tam motywów. Tekst Protoewangelii z Księgi Rodzaju: „Pan Bóg rzekł do węża: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».(Rdz 3,15) zapowiada zwycięstwo nad szatanem. W Niewieście można widzieć Matkę Odkupiciela. Maryja wydaje na świat Zbawiciela, który zmiażdży głowę wężowi. Termin „potomstwo” nie ogranicza się tylko do Odkupiciela, ale obejmuje wszystkie Jego dzieci, także Maryję. Ona jawi się w tej walce jako najmocniejsza ostoja pośród rodzaju ludzkiego. Najświętsza Panna, wolna od wszelkich zakusów szatana, odnosi nad nim pełne zwycięstwo. To, co Bóg zamierzył względem człowieka, kiedy go stworzył, osiągnęło pełną realizację w życiu Maryi.”

MODLITWA: Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, o Maryjo bez grzechu poczęta. Pełni najżywszej ufności w Twoje potężne i skuteczne orędownictwo, które okazujesz przez Cudowny Medalik, pokornie błagamy, my ukochane dzieci Twoje, uproś nam u Boga łaski i dobrodziejstwa, o które prosimy w tej nowennie, o ile to jest zbawienne dla nas i dla tych, za których się modlimy. (Chwila skupienia, powierz Niepokalanej swoje intencje).
O Pani od Cudownego Medalika, Tyś raczyła się ukazać św. Katarzynie Labouré jako pośredniczka między Bogiem i ludźmi, błagam Cię racz mnie wysłuchać. W Twe ręce macierzyńskie składam wszystkie moje intencje, moje potrzeby duchowe i doczesne. Przedstaw je Synowi Twojemu wraz z prośbą, którą Ci szczególnie polecam… Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał, jeśli to zgadza się z wolą Bożą i jest ku pożytkowi mej duszy. Po wzniesieniu swych błagalnych rąk do Boga, racz o Panno można, spuścić je na mnie i otoczyć mnie promieniami swych łask, aby ich jasnością i ciepłem pobudzone serce moje zerwało więzy ziemskich przywiązań, oczyściło się i naśladowało Cię z radością aż do chwili spotkania się z Tobą w niebie. Amen.