Sympozjum Rodziny Wincentyńskiej

Z okazji jubileuszu 400-lecia charyzmatu św. Wincentego a Paulo w dniach od 13 do 15 października 2017 w Rzymie odbyło się Sympozjum Rodziny Wincentyńskiej pod hasłem „Przyjąć przybysza”. Obecnych było na nim ok. 11 tysięcy osób z całego świata. Św. Wincenty zasiał ziarenko, które dziś wyrosło na potężne drzewo mające ok. 150 gałęzi (różne stowarzyszenia świeckie oraz męskie i żeńskie zgromadzenia życia konsekrowanego) oraz ponad 2 miliony członków w 150 krajach.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem do Matki Bożej od Cudownego Medalika w Bazylice św. Jana na Lateranie. Tam też wysłuchaliśmy przemówienia koordynatora Biura Rodziny Wincentyńskiej, ks. Josepha Agostino, który zachęcał do tego, by nie zatrzymywać się na przeszłości, ale patrzeć z nadzieją na przyszłość.

W piątek odbywały się konferencje w grupach językowych. Prelegentami naszego języka byli: ks. Damian Wyżkiewicz CM, Olga Figiel (MISEVI) oraz S. Stanisława Jagieła SM z prowincji krakowskiej, posługująca w szpitalu Bambino Gesu w Rzymie. Po każdym przemówieniu była chwila na refleksję własną, a później dyskusja w grupach. Na zakończenie tego spotkania odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem bpa Milana Šašika CM, podczas której homilię wygłosił ks. Józef Łucyszyn. Po południu młodzież konsekrowana oraz młodzież świecka udały się do PalaCavicchi – kompleksu obiektów konferencyjno-eventowych. Tam osoby z różnych Zgromadzeń dawały świadectwo swojego powołania. Później odbyło się spotkanie z Ojcem Generałem, który opowiedział, w jaki sposób odczytał głos Boży oraz odpowiadał na pytania młodych osób. Eucharystia pod przewodnictwem O. Generała zakończyła się posłaniem do ludzi, by głosić i dawać świadectwo wielkiej miłości Boga. Wieczorem O. Generał spotkał się z młodzieżą świecką i zapytał ich, czy chcą sobie pobrudzić ręce w służbie Ubogim. Odpowiedź młodzieży, odciśnięta na papierze, została przekazana Ojcu Świętemu.

Już od wczesnych godzin rannych Rodzina Wincentyńska gromadziła się na placu św. Piotra. Dyrektor i założyciel organizacji DePaul International oficjalnie zainaugurował Sojusz Rodziny Wincentyńskiej na rzecz Bezdomnych, a kilka osób dało swoje świadectwo przynależności do Rodziny Wincentyńskiej. Następnie wniesione zostały relikwie serca św. Wincentego – na placu rozległy się głośne oklaski. Przed godz. 12:00 rozpoczęła się audiencja z Papieżem Franciszkiem, który zachęcił całą Rodziną Wincentyńską do kontynuowania charyzmatu, proponując trzy słowa: „adorować”, „przyjmować”, „iść”.

Wieczorem w Bazylice św. Pawła za Murami odbyła się celebracja, która ukazała, w jaki sposób przyjmować przybysza. Następnego dnia Wincentianie zgromadzili się w tym samym miejscu, by uczestniczyć w Eucharystii na zakończenie Sympozjum. O. Generał zachęcił wszystkich, by z jeszcze większą gorliwością, oddaniem i siłą zaangażowali się w powierzoną przez Jezusa misję. Z tym przesłaniem, pełni ducha i radości apostolskiej, uczestnicy powrócili do swych wspólnot, by tam świadczyć o miłości Boga.