Ocean nieskończonego Miłosierdzia

„Ocean nieskończonego Miłosierdzia” to temat rekolekcji wolontariackich, które odbywały się w Ostrzycach od 20 do 22 października 2017. Na rekolekcje przyjechała grupa z Torunia „Przymierze Miłosierdzia”, która animowała spotkania i ubogacała nasz czas.

Był to okres napełniony niezwykłą mocą Ducha Świętego, który nas prowadził, pouczał i nadawał ewangelizacyjnego zapału. Ks. Piotr Wiecki i ks. Piotr Belecki służyli nam poprzez sakramenty i głoszenie słowa. Jedno jest pewne – było nas wszystkich ok. 70 osób i każdy czuł się kochany przez Boga, napełniony siłą do odważnego dawania świadectwa o Chrystusie. Towarzyszył nam uśmiech, życzliwość i mimo różnorodności wiekowej – niesamowita jedność. Wśród osób, które podzieliły się z nami doświadczeniem Boga była Dorota i Mariusz, którzy żyją w białym małżeństwie, w piątki poszczą, pijąc tylko wodę. Chcą być blisko Boga, pokonują przeszkody, ale wiele ofiarują, bo miłość to nie tylko branie i przyjemność, ale to też wyrzeczenie, ofiarowanie swego czasu Temu, którego kochamy.

Tymoteusz i Szymon (17 lat) poszli na całość dla Jezusa. Słowo Boże jest ich codziennym pokarmem. Czytają Ewangelię, ale też nią żyją. Tymek założył 50-osobową wspólnotę przy parafii, do której należą ludzie w jego wieku. Jest założycielem i ewangelizatorem, dał piękne świadectwo swojej dojrzałej, ale jakże głębokiej i pięknej wiary.

Niech Bóg będzie uwielbiony za ten czas!!! Chwała Panu!!!