Stołówka i Świetlica w Wolsztynie

„Posługa ubogim powinna być przedkładana ponad wszelką inną działalność i niezwłocznie spełniana” – św. Wincenty a Paulo.

Odpowiadając na to wezwanie, w obchodzonym jubileuszu 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wolsztynie otwarło w dniu 13.10.2017 r. Stołówkę dla Ubogich „Miłosierny Samarytanin” oraz Świetlicę dla Dzieci i Młodzieży.

Mszy św. przewodniczył Dyrektor Prowincjalny, ks. Jacek Wachowiak CM, któremu asystowali ks. Roman Smółkowski i ks. Łukasz Stasinski. W wygłoszonym kazaniu celebrans zwrócił uwagę, jak wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka ma dom i że osoby, które pukać będą do tych nowo powstałych domów otrzymają nie tylko pomoc materialną czy ciepły posiłek, ale poznają Boga – jedyne źródło szczęścia każdego z nas. W uroczystości uczestniczyły władze miasta oraz zaproszeni goście: duchowieństwo i przedstawiciele firmy budowlanej „Dana-Bud” z podwykonawcami.

Siostra Wizytatorka, Małgorzata Pranga, w swoim przemówieniu podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do wyremontowania pomieszczeń przeznaczonych dla tych, którzy tej pomocy będą potrzebować. Podkreśliła, że to, co się tutaj zaczyna przynosić będzie dużo dobrego i nie może pozostać bez echa. Tymi słowami zachęciła do wzajemnej współpracy, otwarcia swoich serc, swojej wrażliwości, by wspierać i nie pozostać obojętnym na świadczenie miłosierdzia drugiemu człowiekowi – małemu, jak i dorosłemu.