150 lat Sióstr Miłosierdzia w Zdunach

W tym roku Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo świętują 150-lecie swojej posługi w Zdunach. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się 14 października 2017 r. przy udziale licznych i zacnych gości: Przełożonych Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Sióstr Miłosierdzia, przedstawicieli władz powiatu krotoszyńskiego i gminy Zduny, dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, ofiarodawców, dobroczyńców i przyjaciół, Sióstr przybyłych z wielu domów Prowincji oraz całej miejscowej społeczności.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. dziękczynną, której przewodniczył proboszcz parafii, ks. Krzysztof Śliczny.

Po obiedzie nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie boiska wraz z kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry.

W tej część uroczystości, po przywitaniu wszystkich gości, została przedstawiona historia pobytu Sióstr Miłosierdzia w Zdunach oraz inscenizacja pt. „150 lat Klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Zdunach” w wykonaniu mieszkańców i personelu Domu Pomocy. Był także moment na podziękowania, które otrzymała Siostra Dyrektor Placówki, S. Anna Wojciechowska oraz wszyscy, którzy przez wiele lat współpracowali z Siostrami, przyczyniając się do rozwoju Placówki i powstania kompleksu rekreacyjnego.

Uczestnicy uroczystości mogli także ubogacić się występem wielu zespołów muzycznych i tanecznych, bawić się przy dźwiękach muzyki płynącej ze sceny oraz cieszyć się ciepłym posiłkiem lub słodkim poczęstunkiem.

W sercu pozostaje wdzięczność Panu Bogu za dobro, które czynią Siostry Miłosierdzia w Zdunach. Niech Bóg będzie uwielbiony za to, co się dokonało, a dobro, które ma się dokonać, niech będzie na Jego chwałę i ku pożytkowi ludzi.