Spotkanie z Maryją, św. Katarzyną, szarytkami w Buku

W środę 25 października miało miejsce kolejne spotkanie z okazji jubileuszu, który w tym roku przeżywamy: 100-lecia obecności Sióstr Miłosierdzia w Buku. Tym razem spotkanie przygotowane zostało przez siostrę Lidię oraz członków Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, a zaadresowane było szczególnie do ich rodzin oraz parafian, którzy przed laty związani byli ze Stowarzyszeniem. Przybyło ponad 60 gości.

Na scenie bukowskiego Kina Wielkopolanin dzieci i młodzież pokazały przedstawienie przypominające życie świętej siostry Katarzyny Labouré i jej spotkania z Maryją. Ponieważ to siostrze Katarzynie Maryja przekazała prośbę o powstanie Stowarzyszenia Dzieci Maryi – zapragnęliśmy przypomnieć jej życie ciche i oddane Bogu. Katarzynie Labouré, urodzonej w 1806 roku w małej francuskiej wiosce w wieku 24 lat, zaraz po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia trzykrotnie objawiła się Maryja Niepokalana. Objawienia te do dziś są mało znane, choć znany na całym świecie jest Dar, który za pośrednictwem Katarzyny od Maryi otrzymaliśmy – Cudowny Medalik. Święta Katarzyna nosiła w sercu pragnienie – zaśpiewała o nim aktorka podczas bukowskiego przedstawienia – aby pozostać ukrytą przed oczami świata: „Chcę pozostać zupełnie nieznana, jestem tylko narzędziem Pana, będę niczym dla dobra Kościoła, me milczenie obronić mnie zdoła.” Maryja wysłuchała jej cichych modlitw. Podczas gdy dzieci z Fatimy czy św. Bernadetta z Lourdes są znane wielu wierzącym, św. Katarzyna pozostaje w cieniu. Jej życiorys chcieliśmy szczególnie przybliżyć bukowskim parafianom. Przypomnieliśmy również historię oraz aktualną statystykę Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Zakończyliśmy pieśnią ku czci Matki Bożej Bukowskiej Literackiej.

Po przedstawieniu aktorzy i wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek i radosne świętowanie do Przedszkola Sióstr. Jesteśmy wdzięczne naszemu Panu i Maryi Niepokalanej za dar tego spotkania.

Siostry Miłosierdzia z Buku