projekt

Pozostałe informacje

(Kliknij na tytuł, aby pobrać)

Nazwa projektu

Ogłoszenie – nabór kadry do realizacji zajęć

1. Specyfikacja – artystyczno-teatralne dzieci

2. Specyfikacja – dydaktyczno-wyrównawcze dzieci

3. Specyfikacja – rekreacyjno-sportowe dzieci

4. Specyfikacja – pedagog zajęć z wychowania do komunikacji dzieci

5. Specyfikacja – pedagog zajęć kulinarnych dla dzieci

6. Specyfikacja – lektor zajęć z j. angielskiego dla dzieci

7. Specyfikacja – instruktor zajęć komputerowo-filmowych dla dzieci

8. Specyfikacja – instruktor zajęć muzyczno-tanecznych dla dzieci

9. Specyfikacja – terapeuta i pedagog zajęć socjoteraputycznych dla dzieci

10. Specyfikacja – logopeda zajęć logopedycznych dla dzieci

11. Specyfikacja – terapeuta poradnictwa rodzinnego (świetlica)

12. Specyfikacja – pedagog warsztatów dla rodziców i dzieci świetlicy

13. Specyfikacja – trener zajęć z edukacji finansowej (rodzice)

14. Specyfikacja – pedagog-opiekun na wyjazdy edukacyjno-poznawcze

15. Specyfikacja – przygotowanie do wolontariatu

16. Specyfikacja – psycholog zajęć z dziećmi

Dodaj komentarz