Wspólnie z Urzędem Miasta Chełmno w Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu, zwanym Domem św. Ludwiki, realizowany jest projekt „Podziel się miłością”.

Dzięki funduszom z projektu możliwa jest pomoc osobom najuboższym, chorym i rodzinom wielodzietnym mieszkającym w Chełmnie.

Codziennie otrzymują oni ciepły posiłek w Centrum, co szczególnie w okresie zimowym jest tak ważne. Osoby chore i niepełnosprawne, za sprawą wolontariuszy, otrzymują posiłek bezpośrednio do domu.

Zapewnienie podstawowych produktów i leków osobom ubogim i chorym, rozmowy i towarzyszenie dają szansę na poprawę ich życia nie tylko w sferze materialnej, ale także psychicznej.