Dnia 21 maja 2022r. wyruszyłyśmy pielgrzymkowym szlakiem w rodzinne strony bł. Siostry Marty Wieckiej SM, aby uczestniczyć w uroczystościach związanych z XIV rocznicą beatyfikacji naszej Siostry Marty. Pielgrzymowałyśmy razem z naszymi gośćmi z Ukrainy, aby prosić dobrego Boga przez wstawiennictwo Siostry Marty o pokój dla Ukrainy i całego świata. Po modlitwie przy figurze Siostry Marty i św. Jana Nepomucena w Nowym Wiecu została odprawiona uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Arkadiusza Okroja. Dziękujemy dobremu Bogu za łaskę takiej błogosławionej szarytki, wzoru jej życia oraz jej wstawiennictwa.
Błogosławiona Siostro Marto, wzorze Siostry Miłosierdzia – módl się za nami.