W tym roku radość ze zmartwychwstania Pana była podwójna. Pierwszy raz Wielkanoc obchodziliśmy tydzień temu a dziś wraz z naszymi braćmi i siostrami prawosławnymi. Nasz klasztorny kościół wypełnił się gośćmi z Ukrainy, którzy przybyli do nas z Chełmna i okolic. Nabożeństwo poprowadził ks. Mikołaj Hajduczenia, proboszcz cerkwi św. Mikołaja w Toruniu wraz z psalmistą, który przepięknie śpiewał prawosławne modlitwy. Ks. Mikołaj wlał w serca wiernych nadzieję i zachęcał do radości, mówiąc, że chrześcijanie to ludzie, którzy nie chodzą z ponurą twarzą, bo ich Pan pokonał śmierć. Później nastąpił uroczysty moment poświęcenia paschy. Na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni do świętowania przy wspólnym stole. Nie zabrakło ukraińskich pieśni, tańców a także zabaw, w których szczególnie najmłodsi goście z radością wzięli udział.