Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia jest obecne w 96 krajach i liczy około 12.800 Sióstr, które służą Chrystusowi w najuboższych na pięciu kontynentach.

W dniach od 29 października do 21 listopada 2021, w Domu Macierzystym przy ul. du Bac 140 w Paryżu, odbędzie się Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia.

Zgodnie ze zwyczajem, Konwent dokona oceny dzieł apostolskich całego Zgromadzenia i pobudzi je do wierności charyzmatowi.

Tygodniowe rekolekcje będą wprowadzeniem do trwającej trzy i pół tygodnia refleksji wokół tematu: EPHATA! Przejść przez bramę… Iść ku… Spotkać… Członkinie Konwentu będą starały się zastanowić, w jaki sposób – zachowując wierność Kościołowi i swemu charyzmatowi – najlepiej odpowiedzieć na główne wyzwania, takie jak: poszanowanie praw człowieka i integralny rozwój osób najbardziej opuszczonych w społeczeństwie, troska o „wspólny dom”, mistyka „życia razem”, przekazywanie wiary i wartości chrześcijańskich młodym pokoleniom.

Podczas Konwentu odbędzie się również wybór Przełożonej Generalnej i jej Rady. Jest ona odpowiedzialna za duchową animację Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia oraz koordynowanie działalnością misyjną pomiędzy różnymi Prowincjami.

To międzynarodowe wydarzenie jest również okazją do pogłębienia przesłania naszych Założycieli, św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac, by przeżywać teraźniejszość w sposób kreatywny, określić kierunki działania, aby odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania misyjne i duchowe oraz wkroczyć w przyszłość z radością i ufnością