W dniu 18 lipca wspominaliśmy 192. rocznicę objawienia się Matki Bożej Siostrze Katarzynie Laboure w kaplicy na rue du Bac w Paryżu. Matka Boża przygotowywała S. Katarzynę do misji, która (patrząc po ludzku) przerastała jej siły. Jednak łaska Boża jest większa od naszych słabości i dlatego S. Katarzyna podejmuje zadanie powierzone przez Pana – za jej przyczyną świat otrzymuje Cudowny Medalik.

W dniu tej rocznicy, Bóg powierza misję do spełnienia S. Ewie. Posyła ją do służby Chrystusowi w Ubogich, by wśród nich świadczyć o miłości Chrystusa do każdego człowieka. Na tej drodze wierną towarzyszką będzie Maryja, Jedyna Matka Zgromadzenia.