Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli popularnie Święto Trzech Króli było dla nas szczególną okazją do modlitwy w intencji Misji i naszych Sióstr Misjonarek.

O godz. 14.00 w naszym Domu Prowincjalnym w Chełmnie odbyła się Zbiórka Misyjna. Na rozpoczęcie wszyscy zebrani w Domu św. Ludwiki wspólnie pomodlili się w intencji Misji, następnie S. Wizytatorka Małgorzata Pranga i Ks. Dyrektor Jacek Wachowiak dokonali otwarcia zbiórki. Zbiórka Misyjna cieszyła się dużym powodzeniem, wszystkie cegiełki zostały rozprowadzone, a jeszcze byli chętni do ich nabywania. W tym apostolskim spotkaniu uczestniczyły zarówno Siostry, jak i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, personel świecki, mieszkańcy Chełmna i okolic oraz Siostry ze Świecia z grupą podopiecznych i wolontariuszy.

Tego dnia Dom Prowincjalny odwiedzili również „Trzej Królowie”. Podczas obiadu spotkali się z Siostrami w refektarzu, przybyli także na otwarcie Zbiórki Misyjnej.