Różaniec do Granic

Odpowiadając na wołanie Maryi do odmawiania różańca, 7 października, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, przypadające w tym roku w pierwszą sobotę miesiąca, wszystkie Siostry naszej Prowincji włączyły się w ogólnopolską inicjatywę Różaniec do Granic, by modlić się o nawrócenie i jedność w narodzie oraz o pokój dla Polski i całego świata.

Wspólnota Domu Prowincjalnego w Chełmnie, wraz z Siostrą Wizytatorką i Ojcem Dyrektorem, udała się do najdalej wysuniętego na północ Polski kościoła pw. św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze, z którego po uroczystej Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu wszyscy uczestnicy modlitewnego spotkania przeszli do specjalnych „stref modlitwy” rozmieszczonych co kilkaset metrów wzdłuż całej plaży.

O godzinie 14.00 rozpoczęła się narodowa modlitwa różańcowa. Łącząc się duchowo ze wszystkimi zgromadzonymi wzdłuż całej polskiej granicy, odmówiliśmy wspólnie cztery części różańca.

To wielkie wydarzenie wiary głęboko wpisało się w naszych sercach, utrwalając przekonanie o potrzebie i sile wspólnotowej modlitwy.