W dniach od 17 do 22 października 2022 r. odbyło się spotkanie Rad Prowincji Słowiańskich i Regionu Albanii pod przewodnictwem Matki Generalnej Siostry Françoise Petit oraz Radnej Generalnej Siostry Hanny Cybula, przybyłych z Domu Macierzystego w Paryżu. To międzynarodowe spotkanie zgromadziło w Domu Prowincjalnym w Chełmnie 4 kraje należące do tego regionu: Słowację, Słowenię, Albanię i Polskę.
Temat tych kliku dni refleksji brzmiał: „Ku misji dzielonej i profetycznej”. Spotkanie to było umocnieniem, zaczerpnięciem światła na dalszą drogę służby w Zgromadzeniu w powierzonej misji. Była to dobra okazja to wzajemnego dzielenia się radościami, trudnościami i wyzwaniami napotykanymi w różnych kontekstach społecznych. Był to także czas wzajemnego poznania się, zacieśnienia wzajemnych więzi i wspólnego spojrzenia na przyszłość Zgromadzenia.