W dniu 30 października 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie sali komputerowej w naszej świetlicy w Smotryczu na Ukrainie.

Nasza radość jest wielka i przepełniona wdzięcznością przede wszystkim Siostrze Wizytatorce Małgorzacie Pranga i wszystkim ludziom dobrej woli z Projektu Rosalie Rendu, dzięki którym uzyskaliśmy środki na zakup 6 komputerów i programów edukacyjnych do nauki i zabawy dla dzieci i młodzieży z Smotrycza.

Udało się wymalować salę, podłączyć Internet, a także zostały przygotowane odpowiednie stanowiska do pracy na komputerach.

Dzięki Projektowi Rosalie Rendu i ludziom o Wielkim Sercu kolejny raz udało się spełnić marzenia naszych dzieci, które będą mogły rozwijać swoją wiedzę, ponieważ wiele z nich nie ma takiej możliwości w swoim domu.