Zmartwychwstanie Pańskie to największe święto dla chrześcijan, dlatego kolejny raz w naszym naszym klasztorze odbyło się poświęcenie paschy oraz modlitwy prawosławne dla osób, które przybyły do Chełmna i okolic w czasie trwającej wojny.

Ceremonii przewodniczył, znany już nam i jak zawsze życzliwy, Ks. Mikołaj Hajduczenia z cerkwi pw. św. Mikołaja w Toruniu. Śpiewy prowadził psalmista, którego głos rozbrzmiewał w świątyni wdzięcznym echem.

Po modlitwie goście zostali zaproszeni do Domu św. Ludwiki na poczęstunek. Czas spędziliśmy przy klasztornej drożdżówce i babkach. Nie zabrakło na nim przepysznej paschy pieczonej przez Panie z Ukrainy.

Spotkanie umilił zając, który zaprosił dzieci do zabawy m.in. do konkursu o ukraińskich zwyczajach świątecznych. Oczywiście każda prawidłowa odpowiedź nagrodzona została upominkiem. Siostry wraz z Wincentyńską Młodzieżą Maryjną animowały spotkanie muzycznie, śpiewając nawet po po ukraińsku piosenkę o maleńkiej owieczce.