Ukażesz mi, Panie, ścieżkę życia; pełnię radości przy Tobie (Ps 16,11)

W środę, 18 marca 2020
w wieku 68 lat i 47 lat powołania,
odeszła do Pana

Siostra Kathleen APPLER,
Przełożona Generalna
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,

której życie było całkowicie oddane Bogu
w służbie Ubogim
w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia.

 
Msza św. będzie odprawiona we wtorek, 24 marca 2020, w Kaplicy Matki Bożej od Cudownego Medalika, przy ul. du Bac 140, w Paryżu.

W liście z lutego bieżącego roku Siostra Kathleen Appler napisała:
Jaka to łaska, że Matka Boża jest naszym wzorem i mistrzynią! Obyśmy nigdy nie zaprzestały pogłębiać naszej relacji z Nią i nieustannie błagały Ją, pełną łaski, aby nas prowadziła drogami prostoty i niezachwianej ufności w pełen miłości plan Boga względem nas.

Maryjo, Jedyna Matko Zgromadzenia wstawiaj się za Siostrą Kathleen, wprowadź ją do Królestwa Twego Syna.

NIECH ON SAM BĘDZIE NAGRODĄ ZA PEŁNĄ POŚWIĘCENIA SŁUŻBĘ UBOGIM I WSZYSTKIM SIOSTROM MIŁOSIERDZIA.