Nasze Zgromadzenie jest międzynarodowe i w tym roku w każdej Prowincji odbywa się Konwent pod wspólnym hasłem: „Ephata – przejść przez bramę, iść ku, spotkać…”. Temat ten zaprasza nas do tego, by, jak głuchoniemy z Ewangelii, dać się dotknąć mocy Chrystusa, aby On otworzył nasze oczy, dłonie, uszy na bliźniego, by zobaczyć, usłyszeć i dotknąć nędzy dzisiejszego świata oraz podjąć konkretne działania, by każdy człowiek mógł doświadczyć przemieniającej miłości kochającego Boga.

Dziś rozpoczyna się Konwent w naszej Prowincji. Potrwa on do 3 sierpnia. To czas w którym, uważne na działanie Ducha Świętego, staramy się zatrzymać nad naszą misją we współczesnym świecie, naszym powołaniem i służbą. Św. Wincenty dostrzegał biedę, która była w tamtym czasie i z odwagą posyłał Siostry Miłosierdzia w te miejsca, gdzie słychać było krzyk Ubogich. My również, rozeznając znaki czasu, pragniemy odpowiedzieć na naglące potrzeby współczesnego świata – z odwagą, zapomnieniem o sobie, dyspozycyjnością.
Prosimy o modlitwę, by ten czas wydał dobre owoce w życiu naszym i wszystkich tych, do których jesteśmy posłane.