Dnia 6 stycznia 2023 r. odbył się jubileusz 200-lecia obecności Sióstr Miłosierdzia w Szpitalu Przemieniania Pańskiego (dziś: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu). Uroczystość ta zgromadziła nie tylko Siostry, ale także grono osób, szczególnie zaś lekarzy, którzy tworzyli i nadal tworzą historię tego Szpitala.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się o godz. 16.00 w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej 1. Na wstępie uroczystości przybyłych gości przywitała Siostra Wizytatorka Małgorzata Pranga. Następnie sprawowana była pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zdzisława Fortuniaka Eucharystia, którą koncelebrowali również kapelan Sanktuarium Ks. Włodzimierz Piątek CM, Ks. Dyrektor Prowincji Marek Białkowski CM i ojcowie Franciszkanie z parafii pw. św. Franciszka Serafickiego, na terenie której mieszkają i posługują Siostry Miłosierdzia. Podczas homilii Ksiądz Biskup po krótce przypomniał zebranym historię powstania Szpitala Przemienienia Pańskiego oraz niezaprzeczalny wkład Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w rozwój i działalność szpitala.

Po Mszy św. głos zabrał dr hab. Szczepan Cofta, były Dyrektor Szpitala Przemienienia Pańskiego, dziękując Siostrom Miłosierdzia oraz lekarzom i innym pracownikom Szpitala za pełną oddania i poświęcenia posługę na rzecz chorych i rozwoju placówki. Uroczysty charakter jubileuszowego spotkania w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego podkreśliły również „Poetyckie zamyślenia…” czyli recytacja w wykonaniu S. Anny Mika – autorki wierszy, przy ilustracji muzycznej Joanny Mrozik (skrzypce). Jubileuszowe spotkanie dopełnił wspólny radosny posiłek przy stole w refektarzu Domu Sióstr. Było to spotkanie pełne wspomnień tych dalszych i tych bliższych.

Dobremu Bogu dziękujemy za to, że Szpital Przemienienia w znanej nam historii miał szczęście do takich jego dyrektorów, lekarzy, personelu medycznego (i nie tylko medycznego), którzy chociaż stricte nie należeli do Rodziny Wincentyńskiej, prowadzili Szpital i nieśli chorym ofiarną pomoc w takim duchu, jak zostało to zapoczątkowane przed dwustu laty.

Niech więc uczynione i wciąż czynione ich umysłem, rękami i sercem dobro owocuje obficie, a nieustannie rozwijający się Szpital niech staje się dla jego pacjentów miejscem takim, jakim chce je mieć Boża Opatrzność.