Dzień dziewiąty – 26 listopada: Mały Medalik dla tak wielkiego świata

„Poprzez znak Medalika, znak ofiarowany w historycznym okresie wielkich przemian, Maryja chce nam przypomnieć, że niezależnie od rzeczywistości, w której żyjemy Bóg zawsze jest z nami: żyje w sercu świata i przemienia go, jest Panem historii. Jezus przyszedł, by ofiarować swoją Osobę i Życie, ofiarować je każdemu z miliardów ludzi żyjących na ziemi, by móc ich przemienić. Kontemplując postać Maryi w czasie objawienia 27 listopada, Siostra Katarzyna kontempluje człowieczeństwo rozświetlone łaską. Dobra nowina płynąca z Objawienia to przypomnienie, że człowieczeństwo nie jest zredukowane do przejawów nędzy i pychy, ale posiada ukryty skarb, jakim jest życie w Duchu. Stopniowo i dyskretnie Medalik przypomina nam, że Bóg jest prawdziwą miarą człowieka. Tylko On w pełni objawia człowieka jemu samemu.”

Źródło: Anne Prevost, Katarzyna Laboure – Powiernica nieba, s.62-63

MODLITWA: Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, o Maryjo bez grzechu poczęta. Pełni najżywszej ufności w Twoje potężne i skuteczne orędownictwo, które okazujesz przez Cudowny Medalik, pokornie błagamy, my ukochane dzieci Twoje, uproś nam u Boga łaski i dobrodziejstwa, o które prosimy w tej nowennie, o ile to jest zbawienne dla nas i dla tych, za których się modlimy. (Chwila skupienia, powierz Niepokalanej swoje intencje).
O Pani od Cudownego Medalika, Tyś raczyła się ukazać św. Katarzynie Labouré jako pośredniczka między Bogiem i ludźmi, błagam Cię racz mnie wysłuchać. W Twe ręce macierzyńskie składam wszystkie moje intencje, moje potrzeby duchowe i doczesne. Przedstaw je Synowi Twojemu wraz z prośbą, którą Ci szczególnie polecam… Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał, jeśli to zgadza się z wolą Bożą i jest ku pożytkowi mej duszy. Po wzniesieniu swych błagalnych rąk do Boga, racz o Panno można, spuścić je na mnie i otoczyć mnie promieniami swych łask, aby ich jasnością i ciepłem pobudzone serce moje zerwało więzy ziemskich przywiązań, oczyściło się i naśladowało Cię z radością aż do chwili spotkania się z Tobą w niebie. Amen.