Dzień ósmy– 25 listopada: Tajemnica Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa

Cały obraz rewersu Medalika – litera M spleciona z krzyżem na podstawie, dwa serca i dwanaście gwiazd – to wyobrażenie tajemnicy Mistycznego Ciała Chrystusa. Jedność Chrystusa z Kościołem ukazuje motyw dwunastu gwiazd. W jego ramach podkreślone zostało zjednoczenie Matki z Synem – o tym przypominają dwa serca. To z kolei staje się podstawą misji Maryi względem ludzi odkupionych przez Jej Syna – litera M z krzyżem. W tajemnicy Chrystusa i Kościoła rewers odsłania przed nami szczególną pozycję i misję Matki Odkupiciela i naszej. Maryja zostaje przedstawiona jako Matka: w relacji do Syna i do ludzkości. W tej roli występuje Ona w symbolicznym geście matczynego przedstawiania ludzkości Panu.

Na podstawie: ks. Waldemar Rakocy, „Święta Katarzyna Labouré i Cudowny Medalik”, Częstochowa 2010, s.122

MODLITWA: Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, o Maryjo bez grzechu poczęta. Pełni najżywszej ufności w Twoje potężne i skuteczne orędownictwo, które okazujesz przez Cudowny Medalik, pokornie błagamy, my ukochane dzieci Twoje, uproś nam u Boga łaski i dobrodziejstwa, o które prosimy w tej nowennie, o ile to jest zbawienne dla nas i dla tych, za których się modlimy. (Chwila skupienia, powierz Niepokalanej swoje intencje).
O Pani od Cudownego Medalika, Tyś raczyła się ukazać św. Katarzynie Labouré jako pośredniczka między Bogiem i ludźmi, błagam Cię racz mnie wysłuchać. W Twe ręce macierzyńskie składam wszystkie moje intencje, moje potrzeby duchowe i doczesne. Przedstaw je Synowi Twojemu wraz z prośbą, którą Ci szczególnie polecam… Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał, jeśli to zgadza się z wolą Bożą i jest ku pożytkowi mej duszy. Po wzniesieniu swych błagalnych rąk do Boga, racz o Panno można, spuścić je na mnie i otoczyć mnie promieniami swych łask, aby ich jasnością i ciepłem pobudzone serce moje zerwało więzy ziemskich przywiązań, oczyściło się i naśladowało Cię z radością aż do chwili spotkania się z Tobą w niebie. Amen.