„Dajcie mi człowieka modlitwy, a będzie zdolny do wszelkiego dobra.
Dajcie mi człowieka modlitwy, a będzie mógł wykonać każde zadanie.” 

(św. Wincenty a Paulo)

            Od ponad dwóch miesięcy w klasztornym kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty przy ul. Dominikańskiej w Chełmnie, który jest wieczernikiem naszego Domu Prowincjalnego, trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

            Jesteśmy głęboko przekonane o tym, że w adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, spoczywa cała nasza siła w służbie ubogim i radość z życia oddanego Panu Bogu.

            Każda chwila z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie pogłębia naszą więź z Nim, uzdalnia do rozpoznania Jego Woli i pokonywania wszelkich życiowych trudności. Co więcej, jak mówił św. Jan Paweł II – „taka wizyta jest dowodem wdzięczności, znakiem miłości i wyrazem uznania dla Chrystusa Pana tam obecnego”.

            Stwierdzono, że przez jedną godzinę Adoracji Najświętszego Sakramentu osiąga się więcej niż przez 24 godziny zewnętrznego działania.

            Przyjdź i przekonaj się!

            Adoracja w naszym kościele jest w każdą niedzielę i uroczyste święta od godz. 11.00 do 19.00; w dni powszednie od godz. 9.00 do 17.00.

            Przyjdź do JEZUSA, zatrzymaj się przed NIM i jak umiłowany uczeń oprzyj głowę na JEGO piersi, „by poczuć dotknięcie nieskończoną miłością JEGO SERCA.”
(EE 25)