Dzień szósty – 23 listopada: Maryja najgłębiej zjednoczona z Chrystusem

„Doskonałe zjednoczenie Maryi z Synem Bożym (obraz dwóch serc)stanowi rację Jej więzi i misji względem ludzkości (litera M z krzyżem na podstawie). Misja Maryi przedstawiona w symbolu litery M i krzyża wyraża z Jej zjednoczenia z Synem. Graficznie wyraża to umieszczenie obu serc jako podstawy symbolu litery M z krzyżem. Krzyż z poprzeczną linią nie wspiera się tylko na literze M, lecz jest z nią spleciony jakby w uścisku ramion. Na wzór relacji z Synem Jej misję względem nas możemy określić jako bliską, macierzyńską – trzyma nas w serdecznym uścisku”

Źródło: ks.Waldemar Rakocy, „Święta Katarzyna Labouré i Cudowny Medalik”, Częstochowa 2010, s.112-114

Niepokalana, złączona z Chrystusem w cierpieniach zbawczych – módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

MODLITWA: Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, o Maryjo bez grzechu poczęta. Pełni najżywszej ufności w Twoje potężne i skuteczne orędownictwo, które okazujesz przez Cudowny Medalik, pokornie błagamy, my ukochane dzieci Twoje, uproś nam u Boga łaski i dobrodziejstwa, o które prosimy w tej nowennie, o ile to jest zbawienne dla nas i dla tych, za których się modlimy. (Chwila skupienia, powierz Niepokalanej swoje intencje).
O Pani od Cudownego Medalika, Tyś raczyła się ukazać św. Katarzynie Labouré jako pośredniczka między Bogiem i ludźmi, błagam Cię racz mnie wysłuchać. W Twe ręce macierzyńskie składam wszystkie moje intencje, moje potrzeby duchowe i doczesne. Przedstaw je Synowi Twojemu wraz z prośbą, którą Ci szczególnie polecam… Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał, jeśli to zgadza się z wolą Bożą i jest ku pożytkowi mej duszy. Po wzniesieniu swych błagalnych rąk do Boga, racz o Panno można, spuścić je na mnie i otoczyć mnie promieniami swych łask, aby ich jasnością i ciepłem pobudzone serce moje zerwało więzy ziemskich przywiązań, oczyściło się i naśladowało Cię z radością aż do chwili spotkania się z Tobą w niebie. Amen.