W maju ubiegłego roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy w rekolekcjach zorganizowanych dla całych rodzin. Był to czas głębokiego zatrzymania się i dziękowania Panu Bogu za współmałżonków i dzieci, zatrzymania się i zastanowienia kim dla nas jest Bóg, jakie miejsce zajmuje w naszej rodzinie?

Bardzo ucieszyliśmy się na wiadomość o kolejnej turze rekolekcji. Na wieść o nich już od grudnia powierzaliśmy je Panu Bogu w modlitwie. Angażowaliśmy się w przygotowania do miejskiego jarmarku, który był dla nas czasem integracji, wspólnej modlitwy, większego poznania się a także okazją do zebrania środków finansowych na wyjazd. W końcu nadszedł piątek 29 marca, 6 rodzin, Filip z WMM gr młodzieżowej, razem 21 osób wyruszyliśmy w podróż. Już pięciogodzinna droga była czasem łaski. Czasem modlitw, rozmów i śpiewów. W końcu dotarliśmy do celu, gdzie czekały już na nas rodzinny z Gniezna i Mchów i s. Anna Świtalska SM. Po rozpakowaniu i kolacji, towarzyszyliśmy Jezusowi w Jego krzyżowej drodze. W przeżyciu pomogli nam, ks. Paweł Pacholak (ksiądz odpowiedzialny w diecezji poznańskiej za duszpasterstwo rodzin) oraz rodzice zaangażowani w czytanie rozważań i modlitw. W tym czasie, dziećmi zajęła się młodzież – WMM Poznań. Po błogosławieństwie udaliśmy się na spoczynek, by następnego dnia móc w pełni otwierać się na łaski, które Pan Bóg dla nas przygotował.

Sobotni, Maryjny dzień obfitował w wiele duchowych darów. Pierwszym z nich była konferencja z ks. Pawłem. Bardzo interesujące był panel z p. Agnieszką i Andrzejem Koc (Prezes Fundacji Wychowanie w Dialogu, coach, trener i autor programów profilaktycznych i warsztatów) którzy uświadomili nam jak ważne jest poznanie własnych emocji i wszystkiego tego co się z nimi łączy. Poznanie a także sposoby panowania nad nimi. Świat uczuć, jest światem bardzo bogatym i potrzebnym, warto więc korzystać z niego w mądry sposób wzbogacając siebie i najbliższych.

Centralnym punktem dnia była Eucharystia, podczas której zostaliśmy napełnieni Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa. Ks. Paweł w homilii zwrócił szczególną uwagę na to co przeszkadza w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Popołudniowe spotkania z Państwem Koc również były bardzo interesujące, poświęcone wychowaniu dzieci w duchu religijnym.

W tym czasie dzieci poznały życie bł. Piera Gieorga Frasatti. Przygotowały przedstawienie ukazujące jego ogromną miłość do drugiego człowieka, szczególnie tego najbardziej potrzebującego. Było ogromną niespodzianką dla Rodziców. Wieczorem był czas na zabawy integracyjne, które sprawiły nam wiele radości. Następnie, indywidualne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Po wspólnej adoracji, przygotowanej przez księdza i młodzież, rodziny adorowały Jezusa przez całą noc. Rodziny dziękowały za ten czas w którym nie myśląc o domie, rodzinie, pracy … mogli pobyć sam na sam z Panem, trwając w Jego Miłości. W niedzielny poranek spotkaliśmy się z p. Markiem, posługującym uchodźcom w Grecji. Dał on świadectwo pokornej służby najbardziej potrzebującym w dzisiejszych czasach.

Po smacznym obiedzie, podziękowaniach, wymianie kontaktów nastał czas powrotów. Dziękujemy Panu Bogu za odebrane w tym czasie łaski. Wierzymy, że zaowocują one w życiu rodzin wzajemną miłością, akceptacją, wyrozumiałością. Że nasze rodziny jeszcze bardziej będą budowały swoje relacje na Panu Bogu. Dziękujemy s. Annie za trud przygotowań, s. Stanisławie za otwartość i okazaną nam miłość. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony.