Trzej Królowie złożyli dziś pokłon Jezusowi – i my dziś wraz z nimi ogłosiliśmy światu, że On jest Bogiem i Zbawicielem. Ulicami Chełmna, jak i wielu innych miast Polski, przeszedł orszak. Na początku Wincentyńska Młodzież przedstawiła scenkę o pastuszkach, która swoją treścią wprowadziła uczestników w orszakowy klimat. Następnie uroczyste wejście Trzech Króli oraz pokłon Dzieciątku. Po czym orszak ruszył wśród kolęd i pastorałek.

Orszak dotarł do chełmińskiego klasztoru, po krótkim przywitaniu przez Ks. Tadeusza Wojtonisa i modlitwie, każdy uczestnik mógł posilić się pyszną drożdżówką oraz rozgrzać przy herbatce. Chętni uczestnicy skierowali swe kroki na zbiórkę misyjną w Domu św. Ludwiki. Celem zbiórki była pomoc Siostrom w krajach misyjnych w ich posłudze. Każdy też otrzymał mniejszą lub większą niespodziankę. Trzej Królowie sprawili ogromną radość mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, odwiedzając ich na poszczególnych oddziałach.

Na zakończenie odbył się piękny koncert chóru Collegium Cantorum. Anielskie głosy chórzystów przybliżały na prawdę o tym, że Bóg stał się małym Dzieciątkiem.

Dziękujemy szczególnie Piekarni Stolno oraz Firmie Marker za pomoc w organizacji poczęstunku.