W dniu dzisiejszym S. Eleonora obchodzi wspaniały jubileusz 75 lat powołania. Tak! To już 75 lat nasza droga jubilatka służy Bogu w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. Dziś z jej ust płyną słowa wdzięczności za wszelkie łaski, które otrzymała od Boga na drodze powołania.
Drogi, którymi prowadził ją Pan nie były łatwe, szczególnie, że początki jej życia w Zgromadzeniu zbiegają się odbudową Polski po II wojnie światowej. Jednak, zgodnie ze słowami św. Pawła „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”, Bóg dał S. Eleonorze potrzebną siłę, by wiernie trwać przy Jego boku.
Dziś wracają wspomnienia, którymi chętnie Siostra Jubilatka dzieli się z nami. A dla nas jest to niesamowita lekcja historii, pokazująca, że tylko dzięki zjednoczeniu z Panem można przetrwać życiowe burze.